Middels een DJI Inspire 2 drone met X5S en 17mm Gimbal/camera zijn snel mooie shoots beschikbaar voor de klant die deze wil verwerken in een promotiecampagne.

De opdracht bestond uit het nauwkeurig opmeten van een complex dubbel dak waarvan het bovenste dak een deel van het onderliggende dak overschaduwde. Hierdoor moesten extra beelden worden gemaakt om het geheel te kunnen realiseren. In totaal zijn voor dit project 798 beelden verwerkt.

Door het gebruik van een drone kan een inspectie van een dak(deel) snel en veilig gebeuren. Dit is een grote troef omdat niemand zelf op het dak moet komen zonder de toestand hiervan eerst gezien te hebben.

Middels een drone werd er binnen een nieuwe productiehal opnames gemaakt voor een promotiefilm

Subcategorieën

projecten van luchtfotografie zoals natuuropnames, woonwijken,...

Projecten ivm inspecties woningen, tuinen,... alsook opmetingen

projecten van industriële sites en dit zowel buiten als binnen