Dak- en woninginspectie

Middels het gebruik van drones kan eeGeMa op een snelle wijze opnames ter beschikking stellen van de opdrachtgever. Het gebruik van een professionele drone hiervoor laat toe om snel een beeld te krijgen van de woning/dak en eventuele schade. Hierdoor zijn herstellingen bv. gemakkelijker te situeren en te begroten voor een dakwerker.

Voordelen van het gebruik van een drone hiervoor zijn o.a.:

- reductie van het veiligheidsrisico van een fysieke dak- en woninginspectie;
- mogelijkheid om vanuit alle hoeken en posities beelden te maken voor inspectie;
- besparing in kost en tijd
- zeer kwalitatieve beelden die gebruikt kunnen worden ter analyse en begroting