Maak van uw project een 3D-model die je vanuit alle kanten kan bekijken

Wenst u een digitaal 3D-model van uw woning, terrein, installatie of ander object of project? We zijn in staat om door het digitaliseren van een groot aantal foto's van het gewenste onderwerp, een 3D-model te vormen die u in staat stelt het onderwerp uit alle hoeken te onderzoeken.

ideaal voor bv:

  • renovatieprojecten om de verschillende stappen mooi in beeld te kunnen brengen en te vergelijken
  • het onderzoeken van locaties voor zonnepanelen zonder het dak of de installatie te moeten betreden
  • virtueel bekijken van een woning, tuin of woonomgeving voor bv verkoop en/of verhuur
  • opmeten van volumes van materiaal middels een 3D-opname van het te bepalen volume
  • opmeten van oppervlakten en afstanden van grote oppervlakten of minder toegankelijke locaties

Gaande van een wagen tot het modelleren van bedrijfsgebouwen en -terreinen, parkings, werven,... De mogelijkheden zijn hier quasi eindeloos!

3D model van een werkplaats en omgeving

3D model van een kantoorgebouw met gedetailleerd zicht op de buizeninstallatie op het dak alsook de omtrek van het gebouw. Deze laten u toe vanuit elke hoek het gebouw te inspecteren

Een 3D-model van een woning in een wijk gecombineerd met hoogteprofielen (DSM - Digital Surface Model) - vanuit 3D zicht alsook als orthomasaic inspecteerbaar

3D model van een granulatenverwerkingsinstallatie waarbij volumes van zand of dergelijke bepaald kan worden --- meten van oppervlakten van diverse vormen zoals hier een parking

 

3D model van een zonnepaneeldak om de montage en visuele staat te beoordelen  - in het modelvenster (in lage resolutie) kan u mbv de muiscursor het model van het dak vrij draaien, verplaatsen en in- of uitzoomen.