Zonnepaneelinspectie

Na het geplaatst hebben van zonnepanelen volstaat het niet om deze nooit meer te controleren/inspecteren. Dit kan immers nuttig zijn om na te gaan of zonnepanelen bv bevuild en/of beschadigd zijn.

Een zonnepaneelinspectie kan op 2 manieren gebeuren:

  • Eenvoudige visuele inspectie door fotografische opnames te maken of door het geheel te filmen: hierbij kan men gemakkelijk visuele afwijkingen detecteren zoals bv vuil of uiterlijke beschadigingen. Indien er echter zonnecellen beschadigd zijn, worden deze via deze methode NIET gedetecteerd. Het tijdstip van de vlucht is van minder belang zolang er maar voldoende licht is om het geheel goed te kunnen overschouwen.

  • Inspectie via infraroodtechnologie: de drone wordt hierbij voorzien van een thermografische infraroodcamera die minimale temperatuursverschillen in kaart kan brengen. Op deze wijze kan je het effect van bv vogeluitwerpselen zien op het rendement van een zonnepaneel maar kan je ook beschadigde cellen detecteren. Om dit correct te kunnen uitvoeren is het tijdstip van de vlucht van belang ('s ochtends, 's avonds versus volle zon). Op deze wijze kan er snel en veilig controles worden uitgevoerd van zonnepaneelinstallaties onafhankelijk waar deze zijn geïnstalleerd (dak-piloot-zonnepaneelveld). Op deze wijze kan er snel en veilig controles worden uitgevoerd van zonnepaneelinstallaties onafhankelijk waar deze zijn geïnstalleerd (dak-piloot-zonnepaneelveld). Middels het gebruik van thermografische Flir camera is het mogelijk om nauwkeurige radiometrische thermografische beelden te maken. Radiometrisch betekent dat van elke pixel een temperatuur kan worden gemeten. Zo kan a.d.h.v. een luchtopname met een thermografische camera een duidelijk beeld worden gemaakt die aangeeft in hoeverre bv uw zonnepanelen nog correct functioneren of er een defect aanwezig is

Voor grote daken of zonnepaneelvelden kunnen deze beelden (normale fotografische beelden) samengevoegd worden tot één grote afbeelding waardoor het volledige dak in volle detail kan beoordeeld worden (zie hiervoor bv de laatste afbeelding). Alsook is het hierbij steeds mogelijk om een hoogteprofiel of 3D-model van te maken indien gewenst.

 

 <-- Klik om te vergroten

<-- Klik om te vergroten